szeroki wybór kursów i szkoleń

doświadczeni wykładowcy

nowoczesne pomoce i materiały

porady, opinie, konsultacje


Obsługa urządzeń transportu bliskiego

Organizujemy szkolenia na obsługę urządzeń transportu bliskiego:

1. Kryteria uczestnictwa:
wiek: co najmniej 18 lat
wykształcenie co najmniej podstawowe
ważne zaświadczenie lekarskie

2. Program szkolenia
Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy oraz w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (możliwość prowadzenia szkolenia on-line poprzez platformę Microsoft Teams) i praktyczne.

3. Terminy szkoleń
Do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT
Szkolenia oraz egzamin UDT odbywają się w siedzibie zleceniodawcy.

5. Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów, posiadających stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

6. Zajęcia praktyczne
Odbywają się na wybranych urządzeniach w zakładach pracy - siedzibie zleceniodawcy.  

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne w określonym zakresie uprawnień, wydawane przez w/w instytucję.


Wciągarki i wciągniki:
 • wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Suwnice:
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • suwnice wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Żurawie:
 • żurawie stacjonarne
 • żurawie przewoźne i przenośne
  (uprawnienia do obsługi żurawi przewoźnych, przenośnych oraz stacjonarnych)
 • żurawie samojezdne
  (uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych, przenośnych oraz stacjonarnych)


Podesty ruchome:
 • podesty ruchome wiszące
  (uprawnienia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
 • podesty ruchome masztowe
  (uprawnienia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
 • podesty ruchome przejezdne


Wózki jezdniowe podnośnikowe:
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  (uprawnienia także do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Dźwigi:
 • dźwigi budowlane
  (uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo - osobowych oraz wyciągów towarowych)
 • dźwigi towarowo - osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
  (uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo - osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)


Zadzwoń do nas!