szeroki wybór kursów i szkoleń

doświadczeni wykładowcy

nowoczesne pomoce i materiały

porady, opinie, konsultacje


Konserwacja urządzeń transportu bliskiego

Organizujemy szkolenia na konserwację urządzeń transportu bliskiego:

1. Kryteria uczestnictwa:
wiek: co najmniej 18 lat
wykształcenie co najmniej średnie zawodowe, kierunkowe (mechanik, elektryk)
ważne zaświadczenie lekarskie 
posiadanie zaświadczenia SEP do 1kV

2. Program szkolenia
Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy oraz w Gdańsku.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (możliwość prowadzenia szkolenia on-line poprzez platformę Microsoft Teams) i praktyczne.  

3. Terminy szkoleń
Do uzgodnienia ze zleceniodawcą

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT
Szkolenia odbywają się w siedzibie zleceniodawcy, natomiast egzamin odbywa się w oddziale terenowym UDT.  

5. Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów, posiadających stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.  

6. Zajęcia praktyczne
Odbywają się na wybranych urządzeniach w zakładach pracy - siedzibie zleceniodawcy.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne w określonym zakresie uprawnień, wydawane przez w/w instytucję.


Wciągarki i wciągniki:
 • wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Suwnice, wciągniki i wciągarki:
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • suwnice wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Żurawie:
 • żurawie stacjonarne
  (uprawnienia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia)
 • żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne
  (uprawnienia do konserwacji żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych oraz żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia


Dźwigniki:
 • dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
 • dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
 • dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)


Wyciągi towarowe:
 • wyciągi towarowe


Podesty ruchome:
 • podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
 • podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób


Dźwigi budowlane:
 • dźwigi budowlane towarowe i towarowo - osobowe


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia


Zadzwoń do nas!